Het beleid van de Elisabeth van der Werf stichting

Overeenkomstig de doelstelling is het beleid van de stichting er op gericht om het vermogen van de stichting zo goed mogelijk te beheren en jaarlijks aan ieder van de 3 goede doelen (KWF Kankerbestrijding, de Nier Stichting, en de Maag Lever Darm stichting) een substantieel bedrag uit te keren.

Rond de sterfdatum van mevrouw Van der Werf (9 juni) wordt aan de 3 goede doelen een geldelijke uitkering gedaan, zulks ter besteding naar eigen inzicht van KWF, respectievelijk Nier Stichting respectievelijk MLD stichting.

De eerste uitkering vond plaats in 2009. Er werd aan ieder van de goede doelen een bedrag van 50.000 euro uitgekeerd;
Ook de tweede uitkering (2010) bedroeg 50.000 per goed doel;
In de jaren 2011 tot en met 2014 werd er jaarlijks 40.000 per goed doel uitgekeerd.
In het jaar 2015 ontving ieder van de drie goede doelen een uitkering van 100.000 euro.

In zeven jaar tijd heeft de stichting ruim één miljoen euro aan de goede doelen uitgekeerd (1.080.000,- euro om precies te zijn).

Hier uit blijkt dat de gelden van de stichting aangewend worden overeenkomstig het doel van de stichting en dus de laatste wens van mevrouw Van de Werf vervullen.

De stichting heeft het oogmerk ter financiering van de algemeen nuttige activiteiten van de instelling een positief resultaat te behalen. De inkomsten uit deze commerciële activiteiten (verhuur panden; dividenduitkeringen) komen jaarlijks zoveel mogelijk aan de drie goede doelen toe.

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

  • Verhuurde onroerende zaken te Leiden;
  • Aandelen : Unilever, Philips & BNP Global Fund;
  • Banktegoeden op spaarrekeningen

Na het overlijden van Mevrouw Van der Werf heeft de stichting haar woning aan de Pieter De Lancourtstraat 113 te Leiden verkocht. De huizen waarop derden een koopoptie hadden zijn ook aan deze derden geleverd. De overige onroerende zaken zijn verhuurd gebleven.

Omdat veel panden achterstallig onderhoud hadden, heeft de Stichting veel moeten doen aan herstelwerkzaamheden en renovatie.

  • De Thorbeckestraat 74 te Leiden is in 2011 geheel gerenoveerd, waarna de huurprijs kon worden aangepast.

Klik hier voor fotomateriaal van de Thorbeckestraat.

  • De Lammenschansweg 117 te Leiden werd in 2012 geheel gerenoveerd, waarna eveneens een veel hogere huuropbrengst gerealiseerd kon worden.

Klik hier voor fotomateriaal van De Lammenschans.

  • De verouderde appartementen aan de Musschenbroekstraat 9 en 9a te Leiden zijn verkocht en geleverd aan de huurder.
  • De Rijnsburgersingel heeft in 2015 een opknapbeurt gehad. (schilderwerk buitenzijde geheel gedaan).
  • De Lammenschansweg is opnieuw geverfd in 2016.
  • De badkamer van de Lammenschansweg zal in 2016 vernieuwd worden.

Wanneer in de toekomst een woning vrij van huur is, zal door het stichtingsbestuur worden beoordeeld of het betreffende huis wordt verkocht of dat in het huis wordt geïnvesteerd om een hoger huurrendement te behalen. De belangen van de drie goede doelen spelen hierbij een doorslaggevende rol. Er moet voldoende vermogen zijn om gedurende een lange periode (maximaal 60 jaar vanaf overlijden van mevrouw Van der Werf) aan de drie goede doelen een substantiële uitkering te doen. .

Mevrouw van der Werf heeft in haar testament bepaald dat zij haar aandelenkapitaal zo lang mogelijk in stand wil laten. De aandelen Philips en Unilever zijn ongewijzigd in stand gebleven en leveren dividend op.

Een gedeelte van het vermogen van de stichting staat op een spaarrekening bij de ABN Amro bank, zodat daar de uitkeringen aan de goede doelen van kunnen worden voldaan. Het beleid is er op gericht om met in acht neming en met respect voor de wensen van mevrouw Van der Werf het vermogen zo goed mogelijk te beleggen in die zin dat een rendement uit haar vermogen wordt behaald om de goede doelen van te kunnen uitkeren zonder dat er (te) veel moet worden ingeteerd.

Het beleidsplan van de stichting vindt u hier.

Hier uit blijkt dat de gelden van de stichting aangewend worden overeenkomstig het doel van de stichting en dus de laatste wens van mevrouw Van de Werf vervullen.

Er bestaat een redelijke verhouding tussen de beheerskosten enerzijds en de bestedingen van het doel van de stichting anderzijds..
De beheerskosten hebben betrekking op het beheer  van de instelling. De bestuurders ontvangen een vergoeding voor de door hen verrichtte diensten.
Zie pagina: bestuur.

WP_20160616_15_46_57_Pro

De diensten van het bestuur bestaat uit: het zo goed mogelijk beheren van het gehele vermogen van de stichting.
Dit vergt o.a. het bijhouden van de complete administratie; reis en verblijf in Leiden, het voeren van diverse correspondentie met bijvoorbeeld de drie goede doelen, huurders, aannemers en onderaannemers; het ter beschikking stellen van kantoorruimte; het ter plekke controleren van de verhuurde panden; en tot slot het verschaffen van openheid aan de drie goede doelen en de fiscus.

Uit onderzoek van de fiscus is gebleken dat de beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de instelling.

.