Welkom op de website van de Elisabeth van der Werf Stichting.

De stichting is opgericht na het overlijden van mevrouw Elisabeth (Beppie) van der Werf.

Mevrouw Van der Werf is op hoge leeftijd gestorven. Zij werd 93 jaar. Het was haar wens dat haar vermogen zo lang mogelijk in stand zou blijven en uiteindelijk ten goede zou komen aan drie goede doelen.

De drie goede doelen die zij koos zijn:

WP_20160616_15_46_35_Pro

Van Links naar Rechts:
Lianne Bogers – KWF;
Carolien Fakkert – MLD;
Hilde de Rooy – Nierstichting

Over de oprichtster van de stichting, mevrouw Elisabeth (Beppie) van der Werf

Elisabeth Catharina van der Werf werd geboren in Leiden op 7 augustus 1914. Zij was de oudste dochter van Willem van der Werf en Maria Margaretha Verwer. Uit het huwelijk van haar ouders werd nog een dochter geboren: Wilhelmina van der Werf. De beide zusjes zijn nooit getrouwd en hebben geen kinderen gekregen.

De vader van Beppie en Wil bezocht vaker in het bijzijn van zijn dochter Beppie het venduehuis der notarissen in Leiden.
Daar kwamen regelmatig executieveilingen voor. Zo kocht de vader van Beppie de nodige huizen. Beppie zorgde voor de verhuur van de huizen.
Wil zorgde voor het huishouden. Deze rolverdeling bleef in stand toen de ouders van Beppie en Wil waren overleden.
Beppie breidde het huizenbezit nog verder uit. Zij hield ook van beleggen in aandelen. Het vermogen groeide, maar Beppie en Wil leefden heel zuinig en bleven hun hele leven bij elkaar zonder enige weelde of luxe.
Na het overlijden van Wil bleef Beppie helemaal alleen achter in het huis aan de Pieter de la Courtstraat 113 te Leiden waar de zusters heel langs samen hadden gewoond. Beppie stierf in haar woning op 9 juni 2008 op 93 jarige leeftijd.

gedicht

Bovenstaand gedichtje is gemaakt door de buurvrouw van Beppie en op de begrafenis van Beppie voorgelezen.
De wens van mevrouw Van der Werf om haar vermogen zo lang mogelijk in stand te houden, werd verwoord in haar testament. In dit testament werden de statuten van een stichting opgenomen, welke stichting tot stand zou komen wanneer zij haar laatste adem had uitgeblazen.

Aldus geschiedde op 9 juni 2008. Mevrouw Van der Werf overleed in haar woning aan de Pieter De La Courtstraat 113 te Leiden. De stichting is de enige erfgenaam van mevrouw Van der Werf.

De Officiële naam van de stichting is:”Stichting ter nagedachtenis aan de familie Willem en Maria Margaretha van der Werf Verwer en de kinderen Wilhelmina en Elisabeth”.

De stichting is gevestigd te Leiden.

Fiscaalnummer: 8196.72.713

WP_20160616_15_47_02_Pro

Het bestuur: van Links naar Rechts:
Annemieke Lenderink-Santerse
Hein Teeuwen
Dirk Keij

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

A. Het jaarlijks doen van kapitaalsuitkeringen afkomstig van de opbrengsten/revenuen van het vermogen van de stichting en afkomstig uit het vermogen van de stichting, gedurende de gehele looptijd van de stichting totdat het gehele vermogen zal zijn uitgekeerd aan de volgende drie algemeen nut beogende instellingen:

B. Het beheren van het vermogen afkomstig uit de nalatenschap van de oprichtster, mevrouw Elisabeth Catharina van der Werf en alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

Contactgegevens

Mr. A.E. Lenderink-Santerse

Baneheide 47
6353 AK Baneheide
Email: data4aes@online.nl
Tel. 06 53593493